Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka - str. [15]

[na přehled] [na text]

Šimon, T. F. Praha : dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka. Praha : nákladem autorovým, 1911. 15 s., 25 leptů.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Někdy mučí toto ukrutné mlčení tak nesnesitelně osamělého poutníka v bludišti pražského hradu, ze zachranuje se útěkem mimo temnou kathedralu, mimo stavební hut, mimo opuštěnou basiliku svatého Jiří, až sevře jej přítmí úzké a vysoké ulice Svatojiřské černými svými rameny. Pak, zatouže po dobrodiní lidského hlasu a po vykoupení živou bytostí, uchýlí se chodec do maličké Zlaté uličky, jejíž titěrné, skoro vesnické domky vtlačeny jsou přímo nad stromy srázného a pustého Jeleního příkopu, opírajíce se o zvětralé zdivo kulatých věží hradebních. V otevřených chodbách domů, odkud je viděti až na dno zdivočelého příkopu, sedí stařeny, hrají si děti, těkají kočky. Teprve akkord dětského smíchu vytrhne chodce z mocné suggesce příšerného mlčení, které Rudolf II., umíraje, odkázal pražskému hradu.