Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Duch a národ - str. 221

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Duch a národ : kniha studií a podobizen. Praha : Fr. Borový, 1936. 250 s (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Jaroslav Kamper

(Přednáška v Umělecké besedě dne 7. května 1932 v předveěer odhalení Kamprovy desky na domě v Nerudově ulici na Malé Straně.)

Všickni, kdož Jaroslava Kampra znali z přímého styku, se shodovali v karakteristice, kte.rá ho doprovází i v ústní tradici posmrtné: byla to skvělá osobnost.

Stačilo s neúnavným besedníkem a vytrvalým debatérem poseděti krátkou chvíli, a již strhl kypivý proud jeho duchaplného hovoru, pronášeného s vtipem, s humorem, se sarkasmem, v němž anekdoty ostře vyhrocené byly předmětem pronikavé a názorné karakteristiky, a kde slovní hříčky, parodistické citáty, improvisované nápady dokazovaly, jak se causeur sám výborně baví a jak se vznáší nad pře,dmětem svých výkladů, často přecházejících v pouhý monolog. Měl potřebu společnosti, v níž se teprve plně vyžíval, a měl schopnost společnost tu organisovati: žurnalista z povolání se sMl znamenitým redaktore,m v "Obzoru literárním a uměleckém", ve "Květech", v "Lumíru", byť všude jenom na krátko; oblíbený druh literátů nejrůznější observance založil Kruh českých spisovatelů a obrodil literární odbor Umělecké Besedy; osvědčený znalec divadla dramaturgického nadání a režisérské chuti frondoval výbojnou akcí Družstvo Národního divadla, uspořádal své proslulé cykly na Smíchově a v Uranii, vstoupil do služeb Městského divadla na Vinohradech jako dramaturg - často mu organisátor ani nedovolil, aby se plněji oddal skutečnému tvoření.

Přinášel si mnoho podmínek, aby se stal vý 221

[na začátek stránky]