Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy - str. [8]

[na přehled] [na text]

Theer, Otakar. Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy. V Praze : Aventinum, 1930. 379 - [XIV] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Naproti tomu Theerova básnická prvotina, lyrická sbírka "HÁIE, KDE SE TANČ!" (1897), zařazena tentokráte do druhé části souboru, který obsahuje velmi vydatný výběr Theerovy básnické pozůstalostí a to od r. 1896 až do jeho smrti; pojaty sem veškeré Theerovy básně, valnou většinou za jeho života neottštěné, pokud jsou dokončeny a nemají ráz čistě příležitostný. Pořadí jejich jest chronologické, a takto postaveny i " HÁJE, KDE SE TANČ!" na příslušné místo vývojové. Celkem zvolen za práh tohoto souboru rok 1896, kdy O. Theer se rozhodl pro pseudonym Georgius Rallan a kdy podlehl, po neobratném chlapeckém veršování, silnému vlivu Baudelairovu; také monografie Píšova zahajuje svůj pozorný rozbor Theerových lyrických puerilií přibližně tímto obdobím, z čehož posud nebylo nic otištěno a které předchází naturistíckou periodu "HÁlŮ".

Oddělujeme takto básnickou pozůstalost Theerovu vědomě a důrazně od knih, které znamenají jeho umělecký odkaz a které prošly autokrítikou co nejpřísnější: vedle díla klademe i dokumenty. Ale Theerův význam ve vývojí české lyriky ospravedlňuje jistě sám dostatečně, proč vydavatel uznal za vhodno poskytnouti jeho čtenářům tak mnohonásobného a vydatného pohledu do dílny lyrika-umělce, který celý svůj žívot, krátký a statečný, posvětil hledání básnícké dokonalosti.

Arne Novák

V Brně, na podzim 1930.

[na začátek stránky]