Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy - str. 7

[na přehled] [na text]

Theer, Otakar. Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy. V Praze : Aventinum, 1930. 379 - [XIV] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PŘEDMLUVA

Básnické spisy, zahajující soubor díla Otakara Theera, předstupují zde před čtenáře v jiném pořadí a v jiném rozsahu, než měly v úhrnném vydání z roku 1924, památném tím, že ustavilo poprvé celistvý ob· raz básníkův v české literatuře. V čele stojí vedle tří Theerových lyrických knih, VÝPRA V K JÁ, (1900) ÚZKOST! A NADĚJ! (1911) a VŠEMU NA VZDOR Y (1916), z nichž první se otiskuje podle definitivního znění z roku 1914, také básnická tragedie FA Ě T HON (1919), jejíhož knižního vydání se poeta již nedočkal; v těchto čtyřech dílech spatřoval Otakar Theer sám svůj vlastní význam básnický.

7

[na začátek stránky]