Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy - str. [393]

[na přehled] [na text]

Theer, Otakar. Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy. V Praze : Aventinum, 1930. 379 - [XIV] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

D f L o

o T A K A R A T H E E R A

Svazek I.

BÁSNICKÉ SPISY

Uspořádal Arne Novák.

278. svazek edice Aventinum. Vydal na podzi m 1930 v úpra vě F. Muzik y dr. Oto Št orc hMarien, Praha lL, Purkyňova 6. Prvních 30 výtisků je tištěno na holandu a číslováno. Vytiskli Kryl a Scotti v Nov. Jičíně.

[na začátek stránky]