Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy - str. [386]

[na přehled] [na text]

Theer, Otakar. Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy. V Praze : Aventinum, 1930. 379 - [XIV] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

FAitTHÓN

Dějství prvé 151

Dějství druhé 178

D~m W7

BÁSNICKÁ POZŮSTALOST

I

Ó smutku s tmavými křídly. . . 205

Vás miluji... 206

Krajina chmurná 207

Západy mé dýchají 209

Dusivý smutek 210

Já viděl tě, moje assyrská královno 21 Modlitba 212

Dvě písně naivní:

Na naše večery vzpomínám 213

Slyšet chci vodopádů crkot 213

Harmonium smutku 214

Spleen 215

Do parku vzpomínek 216

Tušení 217

Nálada (Mých slunce nadějí) 218

Smutek 219

Jaro 220

Subtilní smutek 221

Ranní nálada 2- Improvisace večera 223

[na začátek stránky]