Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy - str. [385]

[na přehled] [na text]

Theer, Otakar. Dílo Otakara Theera, sv. 1. Básnické spisy. V Praze : Aventinum, 1930. 379 - [XIV] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VŠEMU NA VZDORY

Ž~o~! ID

Cizince 82

Řeklo mé srdce. . . 86

Čtyři písně:

Za osamělých večerů 87

Smutná lásko. . . 8 Šla střevíčkem vysokým 89

Bolest, jako velký pták 90

Elegie 91

Vzpomínka na mrtvou 96

Dva hlasy 98

V neděli v restauraci 101

Setkání 104

Odešel básník 106

Dům-polyp 107

Zázraku života! 109

Sladko je žíti 112

Návrat 113

Mé Čechy 116

Má poetika 121

Milosrdenství 125

Golgota:

Království světa 127

Na hoře 132

Na kříži 136

Čím jsi? 140

Žiji s Bohem a s bohy 142

Život plyne jako sen 144

[na začátek stránky]