Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Děs z prázdna - str. 283

[na přehled] [na text]

DYK, Viktor. Děs z prázdna : román. Praha : Sfinx Janda, 1932. 296 s (Nové cíle ; sv. 543) (Pyramida ; sv. 21)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Doslov

Když byly v létě r. 1931 po osudné katastrofě na Lopudu v dílně Viktora Dyka probírány jeho papíry a náčrtky, bylo patrno, že básník odešel nejen po hálkovsku "tak v plničké záři, tak v spěchu", ale též na vrcholu pracovní chuti a výkonnosti. Chystal nový básnický cyklus, osnoval, hned po Z a p o 111, ně tli v é m. ďalší skladbu dramatickou, a nedokončena zůstala neméně než tři díla románová. Jedno z nich, Jan J ul i u s Mal i č k ý, uvízlo v prvních skizzách, z nichž o autorových záměrech lze sotva souditi; druhé, P o dm orá ň, překvapující epickým spádem, plastickou pevností povahokresby a vysokým stupněm objektivisace, opustil autor přímo nepochopitelně uprostřed práce, aby na ně doslova zapomněl; ale třetí komposice románová, Děs z p ráz dna, kterou se intensivně zabýval ještě v posledních měsících svého života, ukázala se při prozkoumání několika versí, hojných náčrtů a průpravných poznámek z různých období básníkových ústředním výtvorem, výpravného umění Dykova, k němuž se soustředil, sotV Bylo by třeba sestoupiti ažk lyrickým začátkům Viktora Dyka, z nichž jeden cyklus sám označil výrazně jako Ma r n o s t i, abychom zachytili první akordy oné inspirace z níž se ještě za básníkovy mladosti počal roditi románový cyklus, jmenovaný zprvu Děs pře d p ráz dne m. Již v epigramatické lyrice stou 283

[na začátek stránky]