Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bible a český národ - str. 54

[na přehled] [na text]

Bible a český národ : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 47. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1935. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

dumy představové a myšlenkové, získané v dětství a mladosti, byly trvalejší a více rozhodující, než všecko, čeho se domyslil, dohloubal, docftil a dotrpěl ve věku dospělém?

Ale překvapující paradox zůstává. Oslavovatel české náboženské reformace, založené na obnově kultu i ducha biblického, básník ,.Zižky« a » Václava z Michalovic«, se staví odmítavě ke knize knih, kterou sám zná leda povrchně. Na samém prahu své tvůrčí dráhy zrčlesňuje svůj protibiblický radikalismus velkým gestem adamity Mojžíše, který vrhá Písmo do rplamenů, a na jejím konci se snaží, ač marně, vymnouti posledními silami z očí již unavených dávné a stále se vracející "sny palestýnské«. Tragický osud českého liberalismu!

':;4

[na začátek stránky]