Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bible a český národ - str. [156]

[na přehled] [na text]

Bible a český národ : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 47. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1935. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH

Petr Dillinger: Ilustrace k básni .laltář krále Davida<3 a 5

Otto F. Babler: laltář krále Davida (blseň) 3

Vilém Bitnar: Biblické živly v poesii českého baroku. 6

los. Heger: Starozákonní poesie 17

Ferd. Hreisa: Bible a český národ 27

Arne Novák: Sny palestýnské 49

.Josef Pelíšek: Bible (báseň) . 5 Albert Pražák: Hviezdoslav a bible 57

Robert Smetana: Pět českých lidových písní biblickÝch. 73

St. Souček: Komenský a bible Kralická 90

Ferdinand Strejček: Co se bojíte. malovémí? 1 q

Bedřich Václavek: Moderní žalmista. 117

Josef Vašica: Staročeský překlad bible 12 Miloš Weingart: Staroslověnská bible a její význam pro český národ 139

F. Žilka: Nový zákon v novém překladě 147

Váženým příznivcům. 15 i

[na začátek stránky]