Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bible a český národ - str. [1]

[na přehled] [na text]

Bible a český národ : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 47. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1935. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ROČENKA DOBROČINNÉHO KOMITÉTU V BRNr

CHUDÝM DĚTEM

ROČNÍK XLVII.

BIBLE A ČESKÝ NÁROD

Ve prospěch chudých děd českých škol brněnských

Uspořádala

HANA HUMLOVÁ

..•.

193 5

Nákladem Dobročinného komitétu v Brně

Vytiskla knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol. v Brně

[na začátek stránky]