Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Bernard Bolzano a jeho kruh - str. 233

[na přehled] [na text]

WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh : [kritické vylíčení života a učení velkého myslitele a vzorného vychovatele]. V Brně : Akord, 1935. (Akord ; sv. 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH:

Předmluva . • • • • • • • • • • • • • . ., 9

I. Katolické osvícenstvi v Cechách • • • • •• 15 II. Bolzandv zápas o světový názor a životní úkol. 2III. Bolzano jako akademický a duchovní rádce

studentd . •• ••••••.••••• 43

IV. Bolzandv proces • . . . • . • • • • • •• 67 V. Vznik Bolzanovy logiky • . . . . . . . . • 93 VI. Bolzano v boji o vítězství svých ideí 117 VII. Vědecký odkaz Bolzandv.. .•..••. 15 VIII. Zeň. .•.••••..••.•••• 193

Poznámky ..........,..... 211

[na začátek stránky]