Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 6

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

6

Překlady Jungmannovými a Markovými i theoretickými zásadami Jungmannovými zdomácnělo též u nás modernější, romantičtější a básničtěj~í pojetí ballady; ve veršovaných pokusech mladého Safařika, v několika skvělých číslech Čelakovského, hlavně v "Tomanu a lesní panně", v smělých n,ábězích Kali~ových, především však v Erbenově "Kytici" dochází romantický názor o balladě ztělesněni. Od těchto dob jsou české ballady prosy ceny duchem vážným, chmurným, až tragickým; předvádějí člověka v těsné souvislosti s přírodou; zpodobují osudné a významné vztahy jeho života; berou svoje náměty, obrazy i obraty z básnictví lidového. Mezi českými balladiky vyniká Čelakovský okouzlující silou v podáni ovzduší přírodního; temný a rozervaný Kalina, v lecčems Biirgerovi podobný, dramaticky vzrušeným vypravováním a silně procítěným názorem mravním; klassik pak české ballady Erben hlubokou ethíckou ušlechtilostí, která dovede velké konflikty vyrovnati smírně ve smyslu vyššího mravního řádu, dále pečlivou psychologii postav, uměním syté nálady, darem jadrné a plné stručností jazykové.

Erbena vyvolil si za svého mistra již mladý Neruda; i kdybychom neznali XXI. čísla "Hřbitovniho kvítí", kde Neruda hlásí se k pěvci "Kytice" s vděčným ob· divem, nemohli bychom o tom pochybovati. Jako člověku líbila se Nerudovi u Erbena jeho hluboká lidumilnost, objímající láskou a soucitem všecky trpící a strádající; jako umělec, jenž se všemožně snažil zhostiti se upřílišněného subjektivismu svojí rozpoltěné osobnosti, obdivoval se Erbenově mocné a výrazné předmětnosti a věcnosti; jako básník toužil se naučiti

[na začátek stránky]