Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 56

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH.

Úvod. • • • •• ••• • •• o •• 5

BaUada pašijová. ••• • •• •• 17

BaUada horská. • •••• • • • • • 19

Ballada dětská. • •• 21

Ballada česká • • • . . • • ., 23

Romance o Černém jezeře. • • • • 25

Romance o Karlu IV. 28

Romance o jaře 1848. . 31

Romance italská . . . 3 Romance helgolands~':l 35

Ballada zimní . . . • . • 37

Ballada stará-stará. . .·40

Ba!13da tříkrálová . • .• 41

Romance štědrovečerní • . • • • 43

Ballada májová ... '" ••• 46

Ballada rajská. . . . 48

Ballada o duši Kada Borovského 50

Ballada o polce .... • •. 53

Ballada o svatbě v Kanaán . . . •• 55

[na začátek stránky]