Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 53

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Bal1ada o svatbě v Kanaán.

Po celém Kanaánu víří svatby ruch !

Sest dní tu byli s rozmarinou vycházeli zváči a poslíčkové až se prohýbali pod koláči,

však 2rcl to sešel se též slavný hostí kruh!

vždy! dostavil se, slyšte, s Matkou svou sám Pán, te~ slavný kazatel, jenž vyšel z Nazaretu

a lidé kývali a šlo to od rtu k retu,

te nebylo tu ještě také svatby, co je Kanaán.

1(01 domu žen je žádostivých jako much, a každá živě povídá a každá ráda sloueM,

co na vozy se naloží pak nevěstina roucha,

a při tom nechat miJže každá zrak i sluch. A zase, jaký náklad na hastinn dán,

pec ehkhovou že po mě sk již topí denně,

- ba pětkrát že ji topili jen na pečeně,

a výsluhy že uchystáno je pro celý Kanaán.

Pak zvědavy zas k oknu obraceií tvář:

jak ženich uvnitř hledí ostýchavě, jen jak kradb1 svou na nevěstu, jež tu trůní vedlé starosvatbí; jak nevěsta je krásna, samá zlatá zář,

[na začátek stránky]