Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 41

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Romance štědrovečernf.

Petr usne, sotva lehne: sotva usne, sen se zvedne: n'áhk světlo po krajině

a tak jasno jako ve dne.

Petr celý vyjt;wený, rodinu zří v prostém stáii. dítě zrovna sluncem září Č v Petrovi. až dech se tají.

Vzduch je plný andělíčkú, třpytí se a k řidly šumí. každý zpívá haleluja. krásně. jak jen anděl umí.

A hle, od vesnice spěcha všechen lid s radostnou tváří. napřed muži, staří, mladí.

v čele naši rnuLikáři.

Vašek velký buben tluče, M~těj troubí, Martin hude, VoJ\'a na klarynet píská. Kuba !l1ěchem bas jnu dude.

[na začátek stránky]