Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 40

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

40

"Vy králové jste přišli ,sem, že já jsem ještě dítě, Vyf apoštolům svobody se kdys i ukláníte:

Vš[lk až já ponarostu v celý muž, a žáků půjde za mnou houfně' už.

hned sestrčíte hlavy své pak v strachu cJ.ohromady a budete i tupých od biřiců bráti rady.

Teď přišli jste sem s poklonou z té světa někde dáli, a sypete mi zlata lesk a 'kadidlo i chvály.

pak - byste zachovali zlatou svou

mně korunu necháte trnovou,

a k poslední mé cestě skalní ku Golgatě

z Vás tří se nedostaví žádný - dím to svatosvatě!"

Král řečník s čela korunu si honem k uchu šoupnu!, rád řek' by něco. neví co. a zdá se mu, že zhloupnul.

A na to v tajený se dali šept,

druh druhu ve královské ucho repť:

"Ze. z tesařky je pře<;c jen, on každým slovem jevil" To vi s..:: nřišJi se slávou _ bl. (\I1"čl; ''O> .,M':

[na začátek stránky]