Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 36

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

třetí - pánMh budiž s námi I Č celý nahý - v očích ledy.

po tváří je iíním š'edý

a po těle střechýl samÝ.

"Vzkřísil jsem Vás, dále žijte, tropte dál svou lotrovinu,

za to mně dnes posloužíte.

V šibenice nočním stínu pospolu se pobavíme,

vínem spiiem, povyspÍme. Vzhůru, sneste, čeho třeba, jeden peřin, druhý chleba.

třetí vína - kapka stačí! X vzhů'ru, leťte, plémě strači IlO

Vzlétli jako hejno ptačí.

Vzduch jen hvizdnul divým letem a již první snes' se zpátky.

" "Nesu polštáříček malý,

uzmul jsem jej vdově chudé churavícím pod dítětem;

trochu na nás bude krátký _u u "Však ho na nás dosti bude!U m1str tovaryše chválí:

říká slova, statek množe:

už tu čtvero měkké lože.

Nad hlavami teskné vání, jako dálné žalování.

A již je tu nazpět druM.

tl "Nesu víno, šel jsem zchytra na skříň kostelního sluhy,

[na začátek stránky]