Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 35

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ballada zimuJ.

Čaroděi šel po silnici

.v mrazné zimní chumelici, došel k šeré ·šibenici.

Šibenke troiram lysý.

na ní tři zloději visí.

Usednu!. "Zde dobré bydlo. Máte. hoši, pěkné sídlo! X ale teď už honem dolů, ponoclehuiem tu spolu!" Zaklel, máchnul mkou v kole hup! a itž jsou všichni dole.

Zasedli kruh ve příšerný. lIIavy sobě napravuií. mistra chvalně pozc1lravlljí. První jako pes je č6rnÝ, kde ramena tu kolena. brada věky neholena;

druhý s hlavou rozsochatou. s nohou dřevem podepjatou:

[na začátek stránky]