Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 31

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Romance italská.

Dg-o Bassi, mnich a republikán, chycen Rakušany. vydán 1~íl11U: odsouzen jest k ztrátě posvěcení

a pak k smrti v sedmi pušek dýmu~

Vyvedli ho. čtverhran rozstavili. Katan kněz naň vskočil jako saně. hrubou cihlou drhnul šíji jeho. drhnul do krve mu jeho dlaně .

•• A teď jdi - a klepej na nebesa,"

dí pak katan kněz ve pustém smíchu, •. nepozná víc K ristus sluhu v Tobě.

jak Ty jeho nepoznáš v svém hříchu!"

Pušky cvakly, Mnkh se náhle vzpřímil. hrdě na prsa své ruce loží

•• Myslíš. že se Tobě. bídný· cháme, zifvila kdys svatá vMe boží?

[na začátek stránky]