Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 29

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Romance o iaře 18.JS.

Cas oponou trhnul - a změněn svět! Kam. kam padlo lidstvo staré?

Ej kamkoli tázavý letěl liled.

vše nové, tak mladě jaré!

A ve vzduchu šuměla divná háj

a pěl nám ji sad. pěl ji haluzný háj, i pěl nám ji údol i horstva tem,

a pěla ji celá nám širá zem

a pěli jsme: "Volnost - volnost!"

Tak lesklá teď čela. tak kyprý ret a pohled tak vlhce řásný.

krev na rubín mladla. sval změnil se 'tl květ a každý byl člověk krásný!

Nám ve jedno splývala noc a den. den samá byl tužba, pln záře sen ˜ my chvěli se, nevěděli oč,

my smáli se, nevěděli proč Ŕ a:~h příZl1!alky první lásky!

[na začátek stránky]