Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 26

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Romance o Karlu IV.

Král Karel s Buškem z Vilhartic teď zasedli si k dubovému stolu X ti dva už piIi mnohou číši spolu

a zapěli si z plných plic .

.. Nuž dej sem zlaté číše, páže, a na1ej vína - dolcj výš P .dnes, pane Bušku, čehos zvíš!"

král Karel vesel káže .

.. Zde po tom víně, Bušku, slyš. domácí slunce naše vloni hrálo

tof p1rvní víno, které v Cechách zrálo ( aj tedY' vzhůru, pijme již!"

A pili - král však náhle prsknul 8 "To že je víno? tenhle kvas?

vždYf křiví ústa. láme vaz!"

a zlostně rukou mrsknu!.

.. Eh - vezu révlIJ z Burgund sem," k rál dál a dál si v zlosti svoH vede. Ha takovouhle peluň mně z ní svede ta velebená česká zqu!

[na začátek stránky]