Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 23

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Romance o Cer", lezete. Starý motiv,

Tak tichá voda. hluboká a k smrti smutná!

Les kolem Hchý, temný jako myrta !rnlUtná, břeh zadřímlý a po něm mech jen roste hnědý, a je-li v meichu květ, je jako z vosku bledý. Zde neznív,čelek šum. zde není zpěvný pták, jen šedý drave'c někdy v prázdné výši kráče, a zní to v ozvěnách hor kolem truchle tak.

jak y dáli mlhl}' škytot z dušeného pláče.

Můj zrak. sny opleten, se v černou vodu vrývá ~ ta nezměřená tůň, ta něco dole skrývá!

Snad česká pohádka tam, z krajů vyhostěná. Snad! dávnýoh bohů kruh ta kryje sJdenná stěna. Snad dli tam českých naškh hrdin slavný tem h Vy bohorovní, úžasní Vy hrdinové,

již na Vás zapomněla sirá česká zem

a za,pomně1o všechno pokolení uovéJ

[na začátek stránky]