Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 21

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ballada česká,

ZiI jednou v Čechách smavý rek. Vám známý rytíř Paleček;

on samý šprým a nápad byl,

rád dobře jeď a dobře pil,

a lidem dobře či\lil.

RáJ jeď a pil, .jak povídám, však ještě něco dodat mám:

on též rád bloudil po Čechách ( a pak byl vždy jak v mátohách

a nevěděl, kde stojí.

"Nu, nu" - kdys zazněl náhle hlas   "pan rytíř je už ve snách zas ?".

a Paleček jak přim ražen !

Aj před ním kolo bujných žen,

a v prostřed Vesna sama.

"Jen nebaj se, Ty's celý mnž. ty se mi ze všech líbíš - nuž

mé slovo k smělosti Tě zve. rci jakékoli přání své

však vtipně jen a hbitě!"

[na začátek stránky]