Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 19

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ballada dětská.

Matka zdřímla na úsvitě. Dítko vyjeveně hledí

v nožičkách mu Smrtka sedí.

Malá Smrtka. sama dítě. na hlavičce věnec bílý,

ve košilce drobné tílko,

v ručkách drží hravé sítě jako k honbě na motýly. A ty ruce jako hůlky. žluté jako z vosku Čílko. místo oček modré ditlky .

•• Poiď děťátko. pojď hoJát'·;o. na chvilečku. jen na krátkú:

Zahraiem si na lféJice andělíčkův při muzice co dvě bílé holubice."

•••• Matička mně nedovoli. a mne t~líčko tak bolí I" "

[na začátek stránky]