Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 18

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

18

Nad kostelem velké zvony do viIkolí zvoní, lid se sbíhá. v prsa bije. zázraku se kloní:

jak to dětská duše snila,

vlile boží vyplnila.

Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele, nemá rány ve svém boku. nemá trnu v čele, bílá Iilje v ranní záři po celičkém těle,

[na začátek stránky]