Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 17

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ballada horská.

"Rekllěte mi, babičko m;l, co že rány svírá, po č>em člověk, těžce raněn, přece neumírá?" x ""J~ány hojí otevřené na tom lidském těle jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele." " Č ,.r~ekněte mi, babičko má, co se dobře dává, je~Ji ochořelá hlava bolestí až žhavá?"

""Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není nežli mladé jarní listí z lesní jahodeni." "

Dítě z chaty vyskočilo, do sousedních polí č "Daruj šťávy, jitroceli, Il.a vše co kde bolí!"

S pole spěchá ku lesině, přes trní a hloží

"Dej mi to své mladé listí, jahodino bOŽÍ!"

Co kde chtělo, rychle mělo. ke kostelu běží:

na kříži zde před oltářem Kristus rozpjat leží.

"Potírám Tvá svatá prsa, myju bok Tvůj svatý, tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý

kladu čerstvé Jistí lesní na hlavu a líce.

nebude Ti hlavičku Tvou bodat úpal více I"

Jan Neruda. Banady a romance.

2

[na začátek stránky]