Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ballady a romance, 7. vyd. - str. 12

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. V Praze : F. Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

12

lismy v~até z prostonárodní písně zpestřují řeč,· která by se cizinci jistě zdála přeplněnou a hesrozumite1nou, ale v níž Čech nalezne zvláštní kouzlo pľlVodnosti a zvláštní půvab neporušené kmenové ryzosti.

A právě v těchto dvou rysech skrývá se umělecké tajemstvÍ "Ballad a romancí", které je spojuje s Če. lakevského "Ohlasem písní českých" a 5 Erbenovou " Kyticí" .

[na začátek stránky]