Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balady a romance, 10. vyd. - str. 13

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 10. vyd. V Praze : F. Topič, 1934. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Všude formulovité obraty, všude lidová řikadla a úsloví, všude parallelismy vzaté z prostonárodní písně zpestřují řeč, která by se cizinci jistě zdála přeplněnou a nesrozumitelnou, ale v níž Čech nalezne zvláštní kouzlo původnosti a zvláštní půvab neporušené kmenové ryzosti.

A právě v těchto dvou rysech skrývá se umělecké tajemství "Balad a romancí", které je spojuje s Čelakovského "Ohlasem písní českých" a s Erbenovou "K yti ci" .

13

[na začátek stránky]