Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balady a romance, 10. vyd. - str. 12

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 10. vyd. V Praze : F. Topič, 1934. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

rudu, vyrostlého v staré Praze, neznačil návrat k dětství vzkříšení bájeslovných a pohádkových bytostí, tajemných přírodn.ích pověr, jako pro venkovana Erbena, i tvoří jádro "Balad a romancí" nikoli balady ve vlastním smyslu, nýbrž spíše katolické legendy ze života Spasitelova a svatých (až na jedinou čistě dětsky podanou "Baladu dětskou"). I tam, kde příšerný živel dostupuje vrcholu v "Baladě zimní", podřízen jest motivu katolicky legendárnímu, který proniká též v skladbě tak svobodomyslně pojaté, jako "Romance italská", nebo v takové hře bujného rozmaru, jakou jest "Balada rajská". Většina těchto legend laděna jest radostně a jaře i při vážném podkladě myšlenkovém, "Balada horská", "Balada tříkrálová", "Romance štědrovečerní", "Balada rajská", "Balada o duši Karla Borovského" a "Balada o svatbě v Kanaán"; pouze vstupní "Balada pašijová" vyznívá chmurnými tóny jako později celý spřízněný cyklus "Zpěvů pátečních".

Neruda užil všech prostředků svého vyspělého umění básnického, aby dosáhl dojmu naivnosti. Zpracoval lidové náměty, přidržuje se někdy dosti přísně svých předloh jako v "Baladě o duši Karla Borovského"; vybudoval jako Erben v "štědrém dni" některé kusy zcela na motivech lidového zvykosloví, tak zvláště "Baladu májovou", "Baladu o polce" a "Baladu o svatbě v Kanaán"; pojal biblické děje jako výjevy z českého venkova. Od starých primitivních malířů naučil se kouzlu naivnosti malebné, jíž jest v každé skladbičce plno; studie národopisné poučily ho důklal;ině. o zvykových a krojových jednotlivostech, jichž použil plnými hrstmi, ale nade vše projevil se Erbenův žák mistrem lidové mluvy. Od málomluvného a přece tak obsažného dialogu, z něhož se skládá "Balada stará-stará", až po kypící a šumící příval slov a obrazů v "Baladě tříkrálové" neb v "Baladě o svatbě v Kanaán" - jaká to stupnice výrazu!

12

[na začátek stránky]