Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balady a romance, 10. vyd. - str. 1

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Balady a romance. 10. vyd. V Praze : F. Topič, 1934. (Sbírka souvislé četby školní ; 3)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SBÍRKA souvISLf: CETBY ŠKOLNÍ PO/(,ADA PROF. FERD. STREJČEK

1. Jan Neruda I Zpěvy pátečni. 4. vyd.. . . . .• • Kč 2'50

2. Jan Nerudal Písně kosmické. 10. vyd.. • . .• ." 3'50

3. Jan Neruda I Balady a romance. 10. vyd. . .• ." 3'50

4. Jan Nerudal Tři povidky malostranské. 4. vyd. ." 3'SO

5. Svatopluk Cech I Ve stí!!,U lípy. 26. vydáni. .. ." 5'50

6. Svatopluk Cech I Petrkllce. 9. vyd. '.' • . •. ." 5' 7. Svatopluk Cech I Dagmar. S. vydáni. . • . . . ,,14' S. Svatopluk Cech I Václav Zivsa. 3. vyd. . . .. . II 13' 9. Svatopluk Cech I Výbor % prósy. 3. vyd. . . . . . II 1:l' 10. V. Bend- Tfebizlký I Levohradecká povidka. S. vyd.." 6' 11. V. Bend- Tfebtz.kt I Výbor z povídek. 2. vyd. . 9'SO

12. Dr. Otakar Hostinský: Epos a drama. 3. VI d. 6' 13. Julius Zeyer: Olgerd Gejštor. 6. vydánI. . . .. II S' 14. Karolina Světlá: Tfi povídky. 2. vydáni. • .. ,,11'SO

lS. Alois Mrlitik: Povídky a obrázky. 2. vyd •.... t.č.rozebr.

16. Vilém Mrlitik: Výbor z beletrie. 2. vyd. . . . . . . Kč 12'SO

17. Viktor Dykl Vybraná lyrika. 2. vyd. . . . . . 10'18; Ferd. Strejček: Výbor z českoslov. epiky lidové. S. vyd. II 8' 19. Ferd. Strejček: Výbor z českoslov.lyriky lidové. 4. 'Y}'d." S' 20. Turgenh·Folprecht: Lovcovy zápisky (Výbor). 5. 'Y}'d. " 7'50

21. Dr. Otakar Hostinský: Co jest malebné? - Výletdo

říše romantiky. 2. vyd. II 4'50

22. Svatopluk Cech I Hanuman. 7. vyd.. . . . . . • .•• 6' 23. Bohumil Adámek I Salomena. ........• t. č. rozehr.

24. Jar. Vlček I Nové kapitoly % dějin literatury české.. I 2S. M. A. Simáček I Lívanečky slečny Ró%i. S. vyd. • • Kč 4'20

26. Jaroslav Vlčekl Poznámky k Čechově "Dagmaře",t.č.rozebr.

27. Fr. Bflt: PfíspěiJky k praktické poetice. 2, vyd. • • Kč 12'SO

28. Jan Neruda I Prosté motivy. 4, vyd. . . . . .. .•• 250

29. Svatopluk Cech: Václav z Michalovic. 7. vyd. . ••• S'SO

30. Svatopluk Cech: Slavie. S. vyd. . . • , . •. ." S' 31. Svatopluk Cech I Jitfní písně. S. vyd.. . . .. ." 6' 32. Nebeskf-Vobomfk I Protichddci. • .....••• " 2'40

33. J. Menlik: Výbor z povidek Martina Kukučillo. 2. vyd., t. č. rozebr.

34. Jan Neruda I Hfbitovni kvitl. • . . • . • • • • •• "

35. Svatopluk Cech I Čerkes, 7, vyd. . . . . . .• • Kč 3'60

36. Dr. Jindřich Ve~elv I Doktor Faust. 2. vyd. • •.. " 12' 37. Dr. J. MáchalI Dějiny českého dramata. 2. vyd. • • " 21'3S. J. Svátek I Pražské pověsti a I'Rfmdy I. 2. vyd. • .•• S'SO

39. J. Svátek I Pražské pověsti a l,g,ndy II. 2. vyd ••. " 7'50

40. Jan Neruda I Hradčanské pověsti. 2. vyd. • . • • t. č. rozl' br.

41. Jindřich S. BAar: Pro kravičku. 3. vyd. . • Kč 7'SO

42. Svatopluk Cech: Lešetinský kovář. 3. vyd. ." 7'50

43. P. VergiliuI Maro: Zpěvy pastýřské. . . . 5'40

[na začátek stránky]