Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici - str. 8

[na přehled] [na text]

LEGER, Karel. Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici. Kolín : Josef Zach, 1934. 20 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

A na zdi zboI'ené u cesty na kraji

sedí kdos skrčený, do dlaní hlavu svou chýle, měsíční paprsky bílé

skrz na skrz tělem se kmitají.

Krev stydla v Amálce a hrůza jala ji,

nohy jí poklesly, v očích se zorničky šíří, srdéčko zatlouklo, v hlavě to víří.

Ten na zdi náhle teď hlavu svou zveď, kalnýma očima k Amálce hleď, zsinalý obličej obrátil k ní

a zří,

kalnýma očima strnule zN.

Šedé má vlasy a proI'idlé jsou,

ostre a protlvne rysy,

věneček vousů má pod bradou, šaty jak za dávna nosili kdysi.

Zelený kabát mu s ramenou visí.

8

[na začátek stránky]