Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici - str. 21

[na přehled] [na text]

LEGER, Karel. Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici. Kolín : Josef Zach, 1934. 20 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

kladného a pozemského positivismu, jaký vane vší tvorbou Karla Legra a jeho generace.

Jestliže ve zbytečném, ač graciosně střiženém závěru, kde se Amálčino noční dobrodružství vykukhije jako pouhý sen a to ne pod zídkou hřbitovní, nýbrž v sedničce dívčině, vystrkuje tento positivismus příliš okatě své růžky, musíme to považovati celkem za slohovou poruchu a kaz balady. Ale Karel Leger jako by se hned sám v zápětí opravoval: živelná intonace taneční a hudební se zase ozve, táž intonace, která jako podvědomá vlna ovládala celou skladbu, hrála jejími daktyly a nepravidelně raženými rýmy, lísajíc se a vábíc. Právě pro tuto hudební intonaci a pro osudově démonický prvek našel v "Baladě o mrtvém ševci a mladé tanečnici" brzy po jejím vydání již před třiceti lety upřímnou zálibu hluboký znalec básnických tajemství, Otakar Theer, jinak celkem lhostejný k Legrovu dílu slovesnému.

ARNE NOVÁK

[na začátek stránky]