Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici - str. 15

[na přehled] [na text]

LEGER, Karel. Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici. Kolín : Josef Zach, 1934. 20 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Vykřikla hrůzou a zdrcena stane,

pozdě již! Po cestě kosti jsou rozsypané.

Hnedle je po zemi hledat se jala, zakryla kostičky kabátem zeleným,

ten kvítek růžový uvadlý přidala k nim a nad tou hromádkou potichu lkala:

"Hle, mistI'e Dratvičko, co jsem vám udělala!

Vidíte, bláhový, vidíte,

proč vy už raději nespíte?"

V tom cosi lehtá ji na hebkém líčku. Paprsek sluneční paď ve světničku ¨ Amálka protírá oči.

Ach, Bože, Božíčku, vždyť už je den! Zlekána s postýlky skočí.

Jaký to hrozný byl sen!

Divokým tancem se doposud hlava jí točí, krev proudí bouřlivě, a nožky její klesají mdlobou a pod ní se chvějí.

Dosud však v paměti hudba jí hrá,

k ' I dk' 'v·,

ta ova s a a a vasnlva,

tichounko, tichounko doznívá .- 15

[na začátek stránky]