Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici - str. 14

[na přehled] [na text]

LEGER, Karel. Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici. Kolín : Josef Zach, 1934. 20 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

akordy v paprscích luny se chvějí.

Amálka tanci se oddala celá, hudba ji vášnivě opíjela.

A tančí a tančí - lhostejno s kým, až bílé sukně se rozlétají,

až dlouhé vrkoče ve vzduchu vlají, v modravém přísvitu měsíčním.

Najednou zaslechla, kosti jak zachl'estí. Vytřeští oči a vidí - neštěstí!

Plesnivá lebka se tanečníku

s pátei"e smekla v tom okamžiku, někam se kutálí do trávy.

V zeleném kabátě pi"i každém skoku kosti mu skHpají v boku,

a prázdné dlouhé dva rukávy do kola Hta jí v divokém reji ˜ mrtvý se propadá v náruČÍ její!

[na začátek stránky]