Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Almanach na rok 1914 - str. [84]

[na přehled] [na text]

Almanach na rok 1914. V Praze : nákladem tiskového družstva "Přehled", 1913. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Almanach

na rok 1914

byl vytištěn v září roku 1913

Grafií1

Děl nic k o u k n i h t i s kár n o u v P r a z e.

Kresby

Václava Špály.

Uprava

V. H. B run n e r a.

[na začátek stránky]