Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Almanach na rok 1914 - str. [83]

[na přehled] [na text]

Almanach na rok 1914. V Praze : nákladem tiskového družstva "Přehled", 1913. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

o B S A H

Kalendarium 5, 7, 9, 1 V ác1av Špála, Kresby: Zima, Jaro, Léto, Podzim 4, 6, 8, 10

Stanislav Karel Neumann, Dub 1 3

Stanislav Hanuš, Shledání 16

Otokar Fischer, Na pomezí 19

Karel Čapek, Ve věku mladého života 21

Otakar Theer, Zázraku života! 24

Josef Kodíček, Ode dne proměny 26

Arne Novák, Příchod jižního jara 29

Stanislav Karel Neumann, Střevlíci 36

Josef Čapek, Tři prósy 39

Jan z Wojkowicz, Hudba sfér 43

Vlastislav Hofman, Duch přeměny v umění výtvarnérn 49

Stanislav Hanuš, Poledne v říjnu 57

Otakar Theer, Vzpomínka na mrtvou 59

Otokar Fischer, Noc 61

Stanislav Karel Neumann, Cirkus 64

Václav Štěpán, Včerejšek a dnešek hudební formy 68

Stanislav Hanuš, Půlnoc 75

Otokar Fischer, Z hlubin 7 Otakar Theer. Na kříži 79

[na začátek stránky]