Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Almanach na rok 1914 - str. 30

[na přehled] [na text]

Almanach na rok 1914. V Praze : nákladem tiskového družstva "Přehled", 1913. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PE TRA RC A: Leč vystoupil-lijsem z měst a údolí kamsi k mrakům, zdaž nestalo se to pouze proto, že jsem nemohl déle žili tam dole, kde bylo těsno a úzko až k zalknutí? Byly chvíle, kdy pil jsem z houby napojené octem a žlučÍ, aniž jsem věděl, zda má obět spasí kohokoliv.

K ARE L IV.: Vaše přirovnání jest rouhavé, Příliš často hřešíte pýchou svého smutku, jako jiní lidé hřeší pýchou své radosti.

PE TRA R C A: Ano, pýcha smutku, pýcha smutné samoty. Jak by mně chtěl porozumět Imperator, moudrý od dětinstvi, souhrn mužských dokonalostí? Ó kéž by dovedl, kéž by chtěl porozuměti mně někdo ze živých tak, jako porozuměl mně VergiJ, ten vlídný mrtvý, ten mlčelivý chodec v řiši stínů!

K ARE L IV.: Křesfanský císař jest vaším přítelem, pohanský a hrdý poeto!

PE TRA R C A: Díky za to, Imperatore, ač nejsem ani pohanem ani hrdopýškem. Jsem pouze pravdivým trpicím mužem, jenž hledá bezpečí a rovnováhu.

K ARE L IV.: Kde jinde tkvějí jazyky vah všech osudů pevněji v poloze vodorovné než u nohou Božích?

PE TRA R C A: Peruti vašich modliteb doletí tam, leč myšlenky mé zakotvují pouze v spodních, lidštějších pásech.

K ARE L IV.: A tudy vás vede váš pohanský básník ke spasení?

Divil bych se, kdybyste dovedl mne o tom přesvědčiti.

PE TRA R C A: Ó přesvědčiti vás, Imperatore, zmocniti se vaší víry, ovládnouti vaši vůli, abysfe zůstal s námi, s lidmi} se svými bratry a rodáky zde, v Italii, zde na jihu .- K ARE L IV.: Nezapomínejte, že jsem Seveřan. Černé smrkové lesy stíní temné hrady, kde má nejopravdovější myšlenka nachází svého Boha. Severní chladné větry roz 30

[na začátek stránky]