Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Album Karla Hynka Máchy - str. 3

[na přehled] [na text]

Album Karla Hynka Máchy : k stému výročí básníkova úmrtí a 1. vydání "Máje". V Praze : nákladem a tiskem knihtiskárny Prometheus, [1936] [10] s., 52 obr. na [24] s. příl.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ALBUM

KARLA HYNKA MACHY

K STÉMU VÝROČÍ

BÁSNÍKOVA ÚMRTÍ A 1. VYDÁNÍ "MÁJE"

sebral a uspořádal

BOHUMIL VAVROUŠEK

Úvodní studii napsal

ARNE NOVÁK

Hrad Okoř

(Podle vla.stní Máchovy kresby)

[na začátek stránky]